Využití odpadního tepla

z datového centra v budově BQ Investment s.r.o., OSTRAVA

  • Typ TČ:                     NIBE F1345-30 země/voda
  • předmětem projektu je zpětné získávání tepla z chlazení datového centra
  • Tepelná ztráta:         81 kW
  • Topný systém:         - otopná tělesa
  • Ohřev:                       - akumulační nádrž NAD 1000v3