Tepelná čerpadla NIBE Ostrava

Tepelná čerpadla země - voda 

Tato tepelná čerpadla využívají jako zdroj tepla energii uloženou v zemi nebo ve spodní vodě. Při použití tepelných čerpadel země-voda firmy NIBE snížíte spotřebu energie pro vytápění až o 80 %. Tepelná čerpadla země-voda firmy NIBE umožňují též provádět chlazení místností v režimu tzv. pasivního nebo aktivního chlazení.

Tepelná čerpadla vzduch - voda

Tato tepelná čerpadla přeměňují na teplo energii obsaženou ve venkovním vzduchu. Instalací tepelného čerpadla vzduch-voda firmy NIBE můžete snížit spotřebu energie pro vytápění až o 65 % ve srovnání s běžnými otopnými systémy. Tepelné čerpadlo NIBE typu vzduch-voda volíme v případě, kdy není možné na pozemku vrtat hlubinný vrt nebo budovat zemní kolektory.

Ventilační tepelná čerpadla

Při řízeném větrání s využitím tepla obsaženého ve vypouštěném vzduchu (tzv. rekuperace tepla) se využívá energie obsažená ve ventilačním vzduchu, který by byl jinak bez užitku vypouštěn ven. Navíc se při rekuperaci využívá i teplo generované uvnitř budovy svítidly, osobami či domácími spotřebiči. Správná ventilace, tedy zcela hygienicky nezávadný vzduch uvnitř budovy, je základním požadavkem pro zdravé domácí prostředí.