RD Vratimov II.

RD Vratimov II.
  • Typ TČ: NIBE F600P 
  • Topný systém:     - podlahové vytápění
                                - otopná tělesa 
  • Ohřev: TUV