RD Raduň

  • Typ TČ:               NIBE F2040-8
  • Topný systém:    - otopná tělesa
                               - podlahové vytápění
  • Ohřev:                - akumulační nádrž 250l