RD Mútne

  • TČ:                     - NIBE F 1126-12
  • Topný systém:    - otopná tělesa
  • Ohřev:                - kombinovaná nádrž 500/26v6