RD Český Puncov

  • Typ TČ: NIBE F1226-6 s plošným kolektorem
  • Topný systém:    - podláhové vytápění                   
  • Ohřev: akumulační nádrž 100 l