Nová Zelená Úsporám

23.04.2014 13:49

V letech 2013 až 2020 bude vyhlášen nový dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Tento program bude financován z výnosů z aukcí emisních povolenek EU ETS v úhrnné výši mezi 17 – 36 mld. Kč; v odhadech je počítáno s očekávanou alokací 28 mld. Kč. Více informací zde.